Izvedba projekta: 2020 - 2021

PROJEKT JE PREDČASNO ZAKLJUČEN.


Mladim ob napornem študiju in študentskem delu zmanjkuje časa za preučevanje in odzivanje na politične probleme našega časa – če se zanje sploh zanimajo. Vse prevečkrat imajo občutek, da se jih družbeni premiki in politično dogajanje ne tičejo neposredno. Študentkam in študentom, predvsem tistim iz naravoslovnih fakultet, ki v se pri svojem študiju ne srečujejo prav pogosto s humanističnimi vedami, bomo aktualno dogajanje predstavili na filozofskih delavnicah. Razpravljali bomo o zgodovini in filozofiji znanosti in njenih napakah ter o pomenu in odgovornosti njihovih bodočih poklicev. Pomagali jim bomo, da bodo svoj bodoči poklic znali umestiti v družbeno in politično dogajanje, čeprav povezava na prvi pogled morda ni očitna. Naučili jih bomo branja in razumevanja vsebin, ki se jim zdijo tuje in nezanimive. S filozofskim razmislekom o etičnih vprašanjih bodo lahko bodo okrepili interdisciplinarno razmišljanje in si razširili obzorja, kar jim bo kasneje pomagalo tudi na trgu dela.

Več na Instagram profilu Mlade filozofije!

Si želiš, da obiščemo tudi tvoj faks? Kontaktiraj nas in program bomo prilagodili tvoji smeri študija! Delavnice v okviru projekta Mlada filozofija izvajamo popolnoma brezplačno.


Projekt soustvarjamo z Društvom Brez limita in v partnerstvu s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Traja 18 mesecev (do aprila 2022) in je financiran s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more