Društvo Hiša filozofije je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z različnimi oblikami praktične filozofije. Društvo je bilo ustanovljeno januarja 2019. Hiša filozofije trenutno nudi filozofske delavnice, ki so primerne za mladinske centre, šole, domove za starejše, ljudske univerze itd. Nudimo tudi organizacijo in moderiranje okroglih miz in intervjujev s filozofskega področja o različnih aktualnih tematikah. Prav tako nas lahko kontaktirate glede enkratnih predavanj o različnih filozofskih temah. V prihajajočem letu bomo tudi začeli izvajati filozofsko svetovanje. 

Naš najnovejši projekt Mlada filozofija izvajamo v sodelovanju z Društvom Brez limita. Projekt je financiran s strani programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Cene naših storitev so po dogovoru. Tudi ob odsotnosti predhodnega financiranja si prizadevamo, da bi bile čim bolj dostopne za vse. 

Kaj je praktična filozofija?

Filozofijo navadno razumemo kot striktno akademsko disciplino, pri čemer pa se pojavlja problem: filozofija se ukvarja s temeljnimi vprašanji problema biti človek, in kot taka je nujna in pomembna za vse. Predznanje ni nujno, če je učitelj le pripravljen na dostopno podajanje filozofske vednosti na različne načine, prilagojene potrebam raznolikih skupin in oseb, in ravno to je naše poslanstvo.

Praktična filozofija je mlada oblika neformalne filozofije za osebe brez filozofske izobrazbe ali predznanja. Temelji na prepričanju, da smo ljudje rojeni s filozofsko osnovo, saj kot otroci neumorno sprašujemo Zakaj? Ničesar ne vzamemo za samoumevno, dokler nam ni povedano, da naj o določenih rečeh ne bi razpravljali. S praktično filozofijo poskušamo obuditi to osnovno strast do vednosti, utemeljen dvom v samoumevno in pripravljenost na sprejemanje povsem novih idej. 

Poznamo filozofijo za otroke, filozofsko svetovanje, filozofske kavarne in različne oblike filozofskih delavnic. 

Filozofske delavnice

Filozofske delavnice lahko izvajamo na različnih lokacijah, kot so mladinski in kulturni centri, šole, ljudske univerze, domovi za starejše itd., saj so primerne za zelo raznolike skupine ljudi. Filozofska delavnica je posebna oblika vodene debate, pri kateri sodelujoči razpravljajo o dani temi ali problemu z namenom razumevanja različnih prepričanj in argumentov, s čimer poskušajo doseči medsebojno strinjanje. Debato vodi filozof/inja, ki sodelujočim s tem tudi podaja prilagojeno filozofsko vednost na dostopen in interaktiven način. 

Filozofske delavnice letos izvajamo brezplačno na višješolskih in visokošolskih zavodih. Več o tem na zavihku Mlada filozofija, lahko pa nas tudi kontaktirate.

Filozofska kavarna - javna filozofska razprava

Filozofska kavarna je oblika javne filozofske razprave, pri kateri poklicni filozofi/nje ne zgolj vstopamo v javne prostore, temveč temu primerno tudi prilagodimo način razprave, da je razumljiv za laike, ti pa se pogovoru lahko tudi pridružijo. Pogovori lahko potekajo o različnih aktualnih temah, tradicionalno pa jih organiziramo v kavarnah in podobnih neformalnih prostorih, saj je sproščeno vzdušje ključno za dobro razpravo takega tipa. 

Več o filozofski kavarni, ki smo jo tudi izvajali, na zavihku Filozofska kavarna.


 Predsednica in ustanoviteljica Dali Regent je magistra filozofije in doktorska študentka teoretske psihoanalize 
 

Podpredsednica in soustanoviteljica Neža Ambrožič je absolventka ii. stopnje dvopredmetnega študija filozofije in pedagogike.
 
 
Obe se že dalj časa ukvarjata z različnimi praktičnofilozofskimi dejavnostmi, o katerih si lahko več preberete v zavihku Projekti.


 
 

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more