FiloZofanje

Izvedba projekta: 2019 - 2020

Podpredsednica društva Neža Ambrožič je leta 2019 zasnovala in izvedla 10 srečanj krožka praktične filozofije, za katerega je tudi pridobila financiranje v okviru razpisa Mestni inkubator v organizaciji Javnega zavoda Mladi zmaji. Večina srečanj je potekala v mladinskih centrih Mladih zmajev v Ljubljani v Šiški in na Bežigradu, poleg tega pa še v prostorih Trubarjeve hiše literature in v Knjižnici Otona Župančiča. Projekt je bil izveden s pomočjo in pod okriljem Društva Brez limita, ki je bil uradni nosilec projekta, zanj pa ga je izvedlo Društvo za praktično filozofijo Hiša filozofije.

Projekt FiloZofanje je bil zastavljen na predpostavki, da spoznavanje filozofskih konceptov posamezniku nudi veliko več kot zgolj filozofijo zaradi filozofije same. Udeleženim v filozofskem dialogu ali že spoznavajočim filozofske vsebine naj bi omogočalo boljšo introspekcijo, razumevanje simbolnih svetov znotraj sebe in v svoji okolici, pomagalo pri osmišljanju sveta in na splošno pri orientaciji v življenju. Tekom srečanj se je oblikovala skupina za filozofijo navdušenih mladih. Udeleženci niso zgolj pasivno sprejemali vtisov, temveč so pri srečanjih aktivno sodelovali, prispevali k dialogu in debati in se medsebojno spodbujali med seboj. Na srečanjih se je razpravljalo o temah, kot so osebna in družbena etika, zgodovina filozofije, teorija družbe in ideologija, osnove filozofske epistemologije in fenomenologije, filozofske ideje za teorijo pedagogike in zgodovinski pregled filozofije feminističnega gibanja.

Želiš, da obiščemo tudi tvoj mladinski center, šolo ali kulturni center? Kontaktiraj nas, da se dogovorimo!

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more